Powrót i zwrot polisa przy zamówieniu online, klient zostaje przyznane prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru. Termin uważa się za spełniony, jeżeli klient złoży pisemnego oświadczenia w terminie Foamboard.shop. Odwołanie nie wymaga uzasadnienia.

Wykonywanie prawa prowadzi do odwrócenia umowy. Klient musi towaru w ciągu 10 dni kalendarzowych, w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami i powrócić wraz z fakturą do określonego Foamboard.shop adres zwrotny w kontakcie. Powraca do Foamboard.shop dokonane na rachunek i ryzyko klienta. W najlepszym przypadku płatności już wykonane zostaną zwrócone w ciągu 20 dni do klienta, pod warunkiem Foamboard.shop już odzyskane towar lub klient może przedstawić dowód nadania przesyłki.

Foamboard.shop zastrzega sobie prawo do pobierania za szkody, nadmiernego zużycia lub utraty wartości na skutek niewłaściwego obchodzenia się odpowiedniego odszkodowania i wycofania lub zmniejszenia wartości od ceny zakupu już wypłacona na dostarczenie do klienta.