General Terms and Conditions

The "General Terms and Conditions" are currently only available in dutch.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Foamboard.shop

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, The Perfect Supplies Company (met KvK-nummer: 33272757) en Foamboard.shop met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via [email protected]. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 020-4703834. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 - Producten

Wij verkopen foamborden, foamborden-toebehoren en foamborden-accessoires.

Artikel 2 - Registratie

U kunt zich registreren om een product te bestellen, dat versnelt het bestelproces bij volgende bestellingen. Wanneer u zich registreert moet u hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 3 – Prijzen en betalingen

De (totale) prijs van de producten staat zowel inclusief als exclusief BTW in onze webshop aangegeven. Ingeval u de producten binnen de EU maar buiten Nederland geleverd wenst te hebben kunnen wij u alleen tegen het BTW 0 tarief factureren wanneer u het geldige BTW nummer van uw onderneming vermeldt.

U kunt in onze webshop betalen met Multisafepay, creditcard, Ideal, Bankcontact, Sofort en Paypal of door middel van een bankoverboeking. De verzendkosten komen voor uw rekening, deze staan steeds bij de bestelling vermeld.

Artikel 4 - Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. DPD of DHL verzorgen doorgaans de distributie. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt u van ons een track & trace code, waarmee u de bestelling kunt volgen. Ingeval van een palletorder wordt de bezorging door een transporteur verzorgd die geen track & trace code verstrekt.

Ingeval van bezorging binnen Nederland doen wij ons best om de order binnen 24 uur na uw bestelling te leveren. Wanneer u in de middag bestelt en eraan twijfelt of uw bestelling diezelfde dag nog zal worden verwerkt, neemt u dan contact met ons op. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 14 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten.

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud

In geval van betaling achteraf blijven geleverde producten eigendom van ons totdat u het geleverde product inclusief transportkosten volledig heeft betaald. U bent niet bevoegd om de producten die niet geheel zijn betaald door te leveren, te belenen of te verpanden.

Artikel 6 - Retour

U mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen. Dit kunt u doen met het retourformulier of door een e-mail te sturen naar [email protected], en te bellen met 020-4703834. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden.

Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen in onbeschadigde, originele staat, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. Producten die naar specificaties van u zijn gemaakt (niet geprefabriceerd) kunnen niet retour worden gezonden.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

De product- en prijsspecificaties van de foamborden vindt u op onze website. Dat geldt voor de kleur, de dikte en maatvoering. Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke verschillen tussen de op de website vermelde specificaties en de precieze kleur, dikte en maatvoering van het door u ontvangen product. Kennelijke vergissingen of kennelijke (prijs)fouten in het aanbod binden ons niet. Wij zijn daarnaast niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto's, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 9 - Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar [email protected]. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 5 dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 2 dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 10 - Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.