Disclaimer för foamboard.shop

På denna sida hittar du disclaimer foamboard.shop eftersom det är tillgängliga genom foamboard.shop. Denna ansvarsfriskrivning vi anger under vilka reservationer som vi erbjuder information på vår hemsida för dig.

immateriella rättigheter

Användningen av informationen på denna webbplats är gratis så länge du inte kopierar informationen, distribuera eller användas eller missbrukas på något annat sätt. Du kan bara återanvända informationen på denna webbplats i enlighet med bestämmelserna i tvingande lag.

Utan skriftligt medgivande från foamboard.shop är förbjudet text, foton eller annat material som ska återanvändas på denna webbplats. Immateriella rättigheter vilar foamboard.shop.

Ingen garanti för noggrannhet

Om tillämpligt:

För de priser som anges på vår hemsida, är att vi strävar efter att vara så försiktig som möjligt verkligheten och dessa priser. Fel som uppstår därifrån, och känns igen som programmering eller stavfel, aldrig ligga till grund för ett avtal eller avtal som ska tillåtas krav eller ta med foamboard.shop.

foamboard.shop strävar efter en senaste webbplats. Om det trots dessa ansträngningar, informationen eller innehållet på denna webbplats och ofullständiga eller felaktiga, vi kan inte ta ansvar för detta.

Informationen och / eller produkter som finns på denna webbplats utan någon garanti eller anspråk på korrekthet. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa material, ta bort eller flytta utan förvarning. foamboard.shop tar inget ansvar för informationen på webbplatser Staten som vi hänvisar via hyperlänkar.

modifieringar

Bör ändra denna ansvarsfriskrivning, kan du ladda ner den senaste versionen av disclaimer foamboard.shop på denna sida.