Retour- en teruggavebeleid

Terugkeer en restitutie beleid voor online bestelling is de klant een herroepingsrecht verleend
voor 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen. De deadline wordt beschouwd als voldaan indien
de klant binnen de periode aan foamboard.shop een schriftelijke mededeling doet. De intrekking
heeft geen rechtvaardiging nodig. De uitoefening van het recht leidt tot een omkering van het contract. De klant dient de goederen
binnen 10 kalenderdagen in de originele verpakking, compleet met alle toebehoren en terug te sturen
samen met de factuur naar het opgegeven foamboard.shop retouradres in het contact.Terug sturen naar
foamboard.shop is voor rekening en risico van de klant. In het beste geval zal een reeds betaalde
bedrag worden terugbetaald binnen 20 dagen aan de klant, onder voorwaarde dat foamboard.shop al
de goederen terug heeft gehad of dat de klant een bewijs van verzending kan overleggen.

foamboard.shop behoudt zich het recht voor om een ​​vergoeding voor schade, door overmatige slijtage of
waardeverlies veroorzaakt door onjuist gebruik een passende vergoeding in te trekken of de
waardedaling van de koopprijs die reeds betaald is aan te bieden aan de klant.